© tatsuya shimada

blackweirdos 2019-20 aw

​photo by AKIHITO IGARASHI