Black Weirdos 2020 aw

​photo by TSUTOMU ONO

© tatsuya shimada