© tatsuya shimada

FASICART 2019 ss SHOP EDITORIAL

​photo by AKIHITO IGARASHI