© tatsuya shimada

​M.Y.O.B. 2017-18 aw

photo by AKIHITO IGARASHI