© tatsuya shimada

blackweirdos 2017 ss

photo by AKIHITO IGARASHI